Dag Bjørn Vårvik

Dag Bjørn arbeider ved vårt kontor i Valdres, men er ofte i Hallingdal. Dag Bjørn er vår driftsleder, han har et overoppsyn med daglige utfordringer på samtlige kontor – og bidrar spesielt på vårt kontor i Hallingdal.

Han er utdannet økonom fra Norges Landbrukshøgskole og har en allsidig og spennende bakgrunn. Blant annet fra FoU innen havbruk/oppdrett, men også som bedriftsrådgiver i bank hvor han har vært i bortimot 20 år. Han har deltatt i snuoperasjoner, avvikling og aktivt salg. I tillegg har han også hatt ulike lederoppgaver hvor omstilling har stått i sentrum. I nyere tid har han fylt på faglig kunnskap gjennom masterfag innen regional planlegging, utvikling og ledelse. Dag Bjørn er gift, har tre egne barn samt to bonusbarn, og bruker fritiden sin på jakt, fiske, turer, husdyr av flere slag, ølbrygging og familielogistikk!