Per Egil Westby

Per Egil fungerer som avdelingsleder Vest-Viken og Innlandet, han er også selskapets faglig- og operative leder.