Kort kommentar om bevaring vs nyetablering!

Leser om Valdres Tingrett og andre tingretter som sannsynligvis får bestå - bra!! For fremtiden til regionen vår må det da være lov til å komme med et ønske..

Svært mange har, helt siden jeg kom til Valdres i 2007, skreket høyt, stort og mye om bevaring av – (og forsåvidt også opprettelse av) – statlige arbeidsplasser, statlig drevet flyplass mm. Min og vår oppfatning er at det er tilsvarende i andre mindre regioner vi er tilstede i. Så langt er vel svaret at mye er bevart og rundt regna intet eller lite er opprettet. Vel og bra dette.. Men om vi hadde brukt litt, bare bitte litt, av ressursene som brukes på bevaring..

.. på etablering av nye arbeidsplasser innen det private. På etablering av en kultur som ivaretar og løfter mennesker med risikokapital. På etablering av en forståelse for at det IKKE er statlige arbeidsplasser som på sikt holder liv i – og skaper MER liv i – dalen vår..

Ja da hadde ikke verden stått til påske. Eller kanskje er det nettopp det den hadde gjort.