Funksjonsvurdering på arbeidsplass

Bufar Kompetanse leverer funksjonsvurderinger på arbeidsplass som kan dekkes av IA-tilskudd eller annen støtte. Tiltaket er rettet mot arbeidsgiver og ansatte som enten er sykmeldt eller står i fare for å bli det.Last ned bestilling funksjonsvurdering

Formålet med tiltaket:

Å kartlegge hva som skal til for å forebygge eller redusere sykefravær. Arbeidsgiver får vurdert den ansattes funksjon i nåværende og/eller nytt arbeid. Den ansatte får bistand til å fokusere på gode løsninger. Alt i henhold til intensjonen i IA-avtalen.

Aktivitet gjennom arbeid fremmer helse!

Funksjonsvurderingen varer i 6 uker.

  • Inntil 24 timer totalt
  • Individuelle oppstartssamtaler med både arbeidsgiver og arbeidstaker.
  • Egen jobbkonsulent gjennom hele prosessen, samt tilgang på vårt helseteam (fysioterapeuter)
  • Arbeidsgiver er bestiller/premissleverandør i tiltaket
  • Bistand til å søke forebyggings- og tilretteleggingstilskudd fra NAV
  • Rapport med anbefalinger til arbeidsgiver, den ansatte og eventuelt NAV

For mer informasjon/brosjyre – klikk her!

Last ned bestilling funksjonsvurdering