Arbeidsrettede tiltak

Bufar Kompetanse leverer arbeidsrettede tiltak for NAV i Vest-Viken, Trøndelag, Finnmark, Troms og Innlandet. Vi deltar kontinuerlig i flere spennende prosesser og annonserer nye tiltak så snart disse er signerte. Vi vil ikke oppdatere menyene og produktarkene før det enkelte tiltak faktisk leveres.Tiltak som vi kan levere/leverer er blant annet Avklaring, Oppfølging og Arbeidsrettet Rehabilitering, samt AMO-kurs som «Det norske arbeidslivet», «Jobb og muligheter», «Jobbklubb» og «Salg og service».