Arbeidsrettede tiltak

Bufar Kompetanse leverer arbeidsrettede tiltak for NAV i "Vest-Viken", "Troms og Finnmark" og "Innlandet". Vi har tidligere levert i flere andre fylker. Vi deltar kontinuerlig i flere spennende prosesser og annonserer nye tiltak så snart disse er signerte. Vi vil ikke oppdatere menyene og produktarkene før det enkelte tiltak faktisk leveres.Tiltak som vi kan levere/leverer er blant annet Avklaring, Oppfølging og Arbeidsrettet Rehabilitering, samt AMO-kurs som «Det norske arbeidslivet», «Jobb og muligheter», «Jobbklubb» og «Salg og service».