Det norske arbeidslivet – NAV Finnmark

Bufar Kompetanse leverer AMO-kurset “Det norske arbeidslivet” på oppdrag fra NAV Finnmark. Vi leverer kurset i Alta, i Hammerfest samt i Kirkenes.Kurset er rettet mot innvandrere fra land utenfor EØS som er registrert som arbeidssøkere og som er ferdige med introduksjonsprogrammet.

Kurset skal øke grunnlaget og mulighetene for arbeidsdeltakelse og inneholder:

  • Praktisk norskopplæring
  • Arbeidslivets regler & samfunnsfag
  • Arbeid/arbeidspraksis med tett oppfølging

Varighet på kurset er ett år, hvorav 3 måneder er teori/praktisk jobbing i gruppe, 7 måneder er en kombinasjon av arbeidspraksis og teori, mens de siste to månedene er arbeid/arbeidspraksis.

Ved spørsmål om kurset kontakter du driftsleder Dag Bjørn Vårvik, tlf 907 71 869 eller faglig leder Stig Jemterud Solberg, tlf 41 22 09 10.

 Produktark finner du her!

nav_pos_logo_CMYK_stor