Arbeidsrettet rehabilitering – NAV InnlandetBufar Kompetanse leverer det arbeidsrettede tiltaket «Arbeidsrettet rehabilitering » på oppdrag fra NAV Innlandet. Vi leverer tjenesten fra vårt kontor på Kongsvinger for NAV Kongsvinger, NAV Eidskog, NAV Sør-Odal, NAV Nord-Odal, NAV Grue og NAV Åsnes

Tiltaket arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Målet med tiltaket er at deltaker skal forbli i arbeid eller kunne komme i arbeid.

Tiltaket skal for den enkelte blant annet gi:

  • Individuelt tilpasset tidsbruk
  • Egen jobbcoach
  • Løsningsrettede aktiviteter som tilrettelegger for arbeidsaktivitet
  • Kartlegging (helse- og arbeid) – målstyring – måloppnåelse

Varighet på tiltaket er seks uker, men med mulighet til forlengelse i ytterligere 6 uker etter nærmere vurdering.

Ved spørsmål om kurset kontakter du fungerende avdelingsleder Per Egil Westby.