Arbeidsrettet rehabilitering – NAV Oppland

Bufar Kompetanse AS er underleverandør av Oppfølgingsenheten Frisk AS på tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering - dagtjenesten, i Oppland - i samtlige Valdreskommuner (Etnedal, Vang, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre).Tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Aktuelle deltakere er personer som er sykemeldte og/eller har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å beholde eller skaffe inntektsgivende arbeid.

Tiltaket skal for den enkelte blant annet gi:

  • Individuelt tilpasset tidsbruk inntil 20t./uke
  • Egen jobbcoach, fysioterapeut og treningsrom
  • Løsningsrettede aktiviteter som tilrettelegger for arbeidsaktivitet
  • Kartlegging (helse- og arbeid) – målstyring – måloppnåelse

Varighet på tiltaket er fire uker, men med mulighet til forlengelse i ytterligere 4 uker + 4 uker etter nærmere vurdering.

Ved spørsmål om kurset kontakter du avdelingsleder i Valdres May Britt Sagstad på telefon 408 45 433 eller fagsjef arbeid Karen Hannasvik i Oppfølgingsenheten Frisk AS på 97 40 48 88.

Produktarket finner du her.