Arbeidsrettet rehabilitering – NAV Rogaland – Nord-RogalandBufar Kompetanse leverer det arbeidsrettede tiltaket «Arbeidsrettet rehabilitering» på oppdrag fra NAV Rogaland fra oktober 2023. Vi skal levere tjenesten fra kontor i Haugesund og i Sauda.

Tiltaket arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Målet med tiltaket er at deltaker skal forbli i arbeid eller kunne komme i arbeid.

Tiltaket skal for den enkelte blant annet gi:

  • Individuelt tilpasset tidsbruk
  • Egen jobbcoach/veileder
  • Løsningsrettede aktiviteter som tilrettelegger for arbeidsaktivitet
  • Kartlegging (arbeid & helse) – målstyring – måloppnåelse

Varighet på tiltaket er fire uker, men med mulighet til forlengelse i ytterligere fire pluss fire uker etter nærmere vurdering.

Ved spørsmål om tiltaket før oppstart kontakter du vår faglig- og operativ leder Per Egil Westby.