Arbeidsrettet rehabilitering – NAV Troms og Finnmark – NordreisaBufar Kompetanse leverer det arbeidsrettede tiltaket «Arbeidsrettet rehabilitering» på oppdrag fra NAV Troms og Finnmark. Vi leverer tjenesten fra vårt kontor på Storslett i Nordreisa for NAV Balsfjord/Storfjord, NAV Lyngen, NAV Nordreisa, NAV Skjervøy og NAV Kåfjord.

Tiltaket arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Målet med tiltaket er at deltaker skal forbli i arbeid eller kunne komme i arbeid.

Tiltaket skal for den enkelte blant annet gi:

  • Individuelt tilpasset tidsbruk
  • Egen jobbcoach
  • Løsningsrettede aktiviteter som tilrettelegger for arbeidsaktivitet
  • Kartlegging (helse- og arbeid) – målstyring – måloppnåelse

Varighet på tiltaket er fire uker, men med mulighet til forlengelse i ytterligere fire pluss fire uker etter nærmere vurdering.

Ved spørsmål om kurset kontakter du avdelingsleder Simen Andreas Mæhre.