Arbeidsrettet rehabilitering – NAV Vest-Viken – HallingdalBufar Kompetanse skal fra november 2023 levere det arbeidsrettede tiltaket «Arbeidsrettet rehabilitering» på oppdrag fra NAV Vest-Viken i Hallingdal. Vi skal levere tjenesten fra kontor på Gol.

«Bildet er av «Vei over Hallingskarvet», lisensiert gjennom Adobe Stock, fotograf Morten Almeland.»

Tiltaket arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Målet med tiltaket er at deltaker skal forbli i arbeid eller kunne komme i arbeid.

Tiltaket skal for den enkelte blant annet gi:

  • Individuelt tilpasset tidsbruk
  • Egen jobbcoach/veileder
  • Løsningsrettede aktiviteter som tilrettelegger for arbeidsaktivitet
  • Kartlegging (arbeid & helse) – målstyring – måloppnåelse

Varighet på tiltaket er fire uker, men med mulighet til forlengelse i ytterligere fire pluss fire uker etter nærmere vurdering.

Ved spørsmål om tiltaket kontakter du midlertidig regionleder sør Per Egil Westby.