Avklaring – NAV Troms og Finnmark/midt-Troms

Bufar Kompetanse leverer det arbeidsrettede tiltaket "Avklaring" på oppdrag fra NAV Troms og Finnmark. Vi leverer i Sjøvegan og på Finnsnes (midt-Troms) for deltakere fra kommunene Senja, Sørreisa, Målselv, Bardu, Lavangen, Salangen og Dyrøy - samt på Storslett (nord-Troms) for deltakere fra kommunene Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord.Tiltaket Avklaring skal kartlegge og vurdere tiltaksdeltakerens arbeidsevne og eventuelle spesifikke behov for bistand for å skaffe seg eller beholde arbeid. Avklaringen skal bidra til at deltaker får økt innsikt i sine muligheter på arbeidsmarkedet og i egne ressurser og ferdigheter i jobbsammenheng. Aktuelle deltakere er personer som har behov for en mer omfattende avklaringsbistand enn den Arbeids- og velferdsetaten kan tilby.

Tiltaket skal for den enkelte blant annet gi:

  • kartlegging av hvordan faglig og sosial kompetanse, helse, ferdigheter, evner og interesser samt andre forhold påvirker muligheten for arbeidsdeltakelse
  • kartlegging av hvilken type tilrettelegging eller individuell bistand deltaker trenger for å stå i et arbeid eller kunne gjennomføre et arbeidsmarkedstiltak
  • kartlegging av basiskompetanse/grunnleggende ferdigheter
  • informasjon og økt kunnskap om arbeidsmarked, yrker og jobbkrav
  • karriereveiledning for valg av realistiske yrkesmål og arbeidsoppgaver
  • motivasjons- og mestringsaktiviteter som skal bidra til at deltaker utarbeider egne målsetninger for å kunne beholde eller skaffe arbeid
  • bistand til å tilegne seg økt innsikt i egne forutsetninger for å kunne få eller beholde arbeid

Varighet på tiltaket er fire uker, men med mulighet til forlengelse i ytterligere 4 uker + 4 uker etter nærmere vurdering, med timer per uke tilrettelagt for den enkelte. I pandemiperioder kan deler av eller hele tiltaket gjennomføres per video/i vår deltakerportal.

Ved spørsmål om kurset kontakter du daglig-/faglig leder Stig Jemterud Solberg, tlf 41 22 09 10 eller representant for fagavdelingen Per Egil Westby på telefon 993 79 742.

Produktark for avklaringstiltaket i Troms kommer snart.


nav_pos_logo_CMYK_stor