Avklaring – NAV Trøndelag

Bufar Kompetanse leverer det arbeidsrettede tiltaket "Avklaring" på oppdrag fra NAV Trøndelag. Vi leverer i Stjørdal (for deltakere fra kommunene Stjørdal, Meråker, Frosta, Selbu og Tydal) samt i Steinkjer (for deltakere fra kommunene Levanger, Leksvik, Verdal, Steinkjer, Verran og Inderøy).Tiltaket Avklaring skal bidra til individuell og systematisk kartlegging og vurdering av deltakers arbeidsevne og eventuelle ytterligere behov for bistand for å komme inn på arbeidsmarkedet eller beholde arbeidet. Aktuelle deltakere er personer som har behov for mer omfattende avklaringsbistand enn den Arbeids- og velferdsetaten kan tilby selv.

Tiltaket skal for den enkelte blant annet gi:

  • Økt innsikt i sine muligheter på arbeidsmarkedet
  • Innsikt i egne ressurser og ferdigheter i jobbsammenheng
  • Motivasjon, mestring, kartlegging av grunnleggende ferdigheter og basiskompetanse
  • Målsetninger og målplaner på vei til/tilbake til mer arbeid

Varighet på tiltaket er fire uker, men med mulighet til forlengelse i ytterligere 4 uker + 4 uker etter nærmere vurdering.

Ved spørsmål om kurset kontakter du faglig leder Stig Jemterud Solberg, tlf 41 22 09 10 eller driftsleder Dag Bjørn Vårvik, tlf 907 71 869.

Produktarket for Avklaring Trøndelag finner du her.

nav_pos_logo_CMYK_stor