Avklaring Vest-Viken – KongsbergInformasjon kommer. Tiltaket har oppstart 01/10/24.