Avklaring Vest-Viken – ModumInformasjon kommer. Tiltaket har oppstart 01/10/24.