Arbeidsrettet rehabilitering – NAV Buskerud

Bufar Kompetanse leverer det arbeidsrettede tiltaket "Arbeidsrettet rehabilitering - dagtjenesten" på oppdrag fra NAV Buskerud. Vi leverer tjenesten fra vårt kontor på Gol (for NAV Gol Hemsedal, NAV Nes, NAV Flå, NAV Ål og NAV Hol) og fra vårt kontor på Hønefoss (for NAV Ringerike og NAV Hole).Tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Aktuelle deltakere er personer som er sykemeldte og/eller har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å beholde eller skaffe inntektsgivende arbeid.

Tiltaket skal for den enkelte blant annet gi:

  • Individuelt tilpasset tidsbruk inntil 20t./uke
  • Egen jobbcoach, fysioterapeut og treningsrom
  • Løsningsrettede aktiviteter som tilrettelegger for arbeidsaktivitet
  • Kartlegging (helse- og arbeid) – målstyring – måloppnåelse

Varighet på tiltaket er fire uker, men med mulighet til forlengelse i ytterligere 4 uker + 4 uker etter nærmere vurdering.

Ved spørsmål om kurset kontakter du faglig leder Stig Jemterud Solberg, tlf 41 22 09 10 eller driftsleder Dag Bjørn Vårvik, tlf 907 71 869.

Produktarket finner du her.

nav_pos_logo_CMYK_stor