Arbeidsrettet rehabilitering – NAV Vest-Viken (utløper nov 2023)

Bufar Kompetanse leverer det arbeidsrettede tiltaket "Arbeidsrettet rehabilitering - dagtjenesten" på oppdrag fra NAV Vest-Viken. Vi leverer tjenesten fra vårt kontor på Hønefoss for NAV Ringerike, NAV Jevnaker og NAV Hole.Tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Aktuelle deltakere er personer som er sykemeldte og/eller har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å beholde eller skaffe inntektsgivende arbeid.

Tiltaket skal for den enkelte blant annet gi:

  • Individuelt tilpasset tidsbruk
  • Egen jobbcoach, fysioterapeut og treningsrom
  • Løsningsrettede aktiviteter som tilrettelegger for arbeidsaktivitet
  • Kartlegging (helse- og arbeid) – målstyring – måloppnåelse

Varighet på tiltaket er fire uker, men med mulighet til forlengelse i ytterligere 4 uker + 4 uker etter nærmere vurdering.

Ved spørsmål om kurset kontakter du faglig leder Per Egil Westby.

nav_pos_logo_CMYK_stor