Gnist, navnet på vår nye møteplass!

Valdres Næringshage: Vi deler ideer og kompetanse - for å skape gode løsninger for kundene våre.

Gjennom å dele ressurser skal vi skape ny vekst i Valdres. Vi skal dele kompetanse, miljø, nettverk og ressurser med etablerere, næringsliv, næringshagebedriftene, kommunene i Valdres, Valdres Natur- og Kulturpark, Valdres Destinasjon, Valdresmusea og  øvrige samarbeidspartnere.

Næringshagen skal gi merverdi for våre samarbeidspartnere og kunder.

Valdres Næringshage tilbyr:

  • Fleksible lokaler og variert miljø, kontakt Berge Invest for mer informasjon
  • Rasjonelle fellesskapsløsninger som sentralbord,bredbånd,videokonferanse,kopimaskiner/AV-utstyr
  • Sekretærtjenester
  • Møterom med blant annet videokonferanse og smartboard
  • Åpen kantine mandag til fredag
  • Vi tilbyr også dagleie av kontorplasser og møterom

Vi tilbyr gode startpakker for gründere,her vil vår næringskonsulent kunne veildede deg, uansett på hvilket nivå du trenger bistand. Bedrifter tilbys gunstige leieavtaler, vi har både lukkede kontorer og åpne landskap.

Følg med på våre hjemmesider, slik at du ikke går glipp av åpningen av Gnist i november.

Artikkelen er publisert i sin helhet på sidene til Valdres Næringshage.