Lik oss på Facebook!

I forbindelse med nye websider har vi selvsagt også opprettet en egen side på Facebook. Denne vil erstatte de sidene som lokalkontorene våre tidligere har hatt.

Gå inn på facebook og like oss i dag! Her vil vi fortløpende presentere både stillinger, nyheter og annet stoff som du ikke vil finne andre steder.
Facebooksiden finner du her!