Ny økonomisjef ansatt i GLT-Avfall IKS i dag!

GLT-Avfall IKS informerer i dag sine eiere, kunder og samarbeidspartnere om at det er ansatt ny økonomisjef. Den utvalgte er Kai Løvstad som kommer fra stillingen som økonomisjef ved Gjøvik og omegn boligbyggelag.

Bilde: Daglig leder Stein Giæver til venstre, ny økonomisjef Kai Løvstad til høyre. 

Bufar Kompetanse AS har vært engasjert siden august 2015 for å bistå i prosessen. Totalt mottok vi 6 søknader, hvorav 4 trakk seg da unntak fra offentlighet ikke ble innvilget. Av de 2 som da gjenstod valgte èn å takke ja til annen jobb. Etter nøye vurderinger fant selskapet at det ikke var ønskelig å ansette gjenværende kandidat, og Bufar Kompetanse AS ble bedt om å iverksette leting etter rette kandidat.

Kai Løvstad ble valgt av flere grunner. Han har bakgrunn både fra tilsvarende stillinger og fra tekniske miljøer med arbeidsgivere som SINTEF Raufoss Manufacturing AS og Raufoss Technology AS. Han har grunnutdannelse innen økonomi/administrasjon (bachelor) og med påbygg innen regnskapsføring, offentlig administrasjon og administrativ databehandling. Han har i tillegg alle de personlige egenskapene vi har søkt etter som gjør at tradisjonene etter avtroppende kontorleder i selskapet kan videreføres og videreutvikles.

Med vennlig hilsen
Stein Giæver
Daglig leder – GLT-Avfall IKS

Hvit logo blå bakgrunn - GLT