Depresjons- eller angstutfordringer?

MoodGYM er et nettbasert terapiprogram anbefalt av norske helsemyndigheter, med mange nyttige råd om håndtering av både depresjon og angstproblemer.

Artikkelen er hentet fra sidene til Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.

Programmet er basert på kognitiv atferdsterapi og interpersonlig terapi. Programmet er spesielt utviklet for å forebygge depresjon hos unge mennesker, men kan også brukes av andre som ønsker å forebygge mentale helseproblemer, eller for å håndtere vanskelige problemer før de får «satt seg».

Interaktivt

Moodgym er interaktivt, og kan hjelpe deg med å

  • finne ut om du sliter med for eksempel angst eller depresjon
  • løse disse problemene og utvikle gode mestringsevner

Selvhjelpsprogrammet består av 5 interaktive moduler, og det tar ca 45 minutter å gjennomføre hver enkelt modul. Modulene bygger på hverandre og inneholder informasjon, veiledning, øvelser og tester med tilbakemeldinger. Hver modul har en oppsummering for dine resultater som du kan lagre og finne i din egen arbeidsbok.

Økt bevissthet og mestring

Et viktig mål er å øke bevisstheten om egne tanker, følelser og handlinger. Videre er det viktig å trene på å hanskes med vanskelige situasjoner på en god måte – å kjenne at man mestrer utfordringene.

Områdene som blir tatt opp og har tilknyttede øvelser og tester er

  • depresjon
  • angst
  • selvfølelse
  • stress
  • forholdet til andre mennesker
  • strategier for problemløsning

Programmet kan også brukes som en del av behandling eller som veiledet selvhjelp.

Programmet er utviklet ved Australia National University og tilpasset for norske forhold ved Institutt for psykologi ved Universitetet i Tromsø. Det anbefales av norske helsemyndigheter.

Flere tilbud

For å kunne bruke MoodGYM må du først registrere deg som bruker av programmet. Når du logger inn i selvhjelpsprogrammet vil du finne mer informasjon om MoodGYM, samt lenker til andre nettsteder med selvhjelpsprogram.

BluePages er også et nettsted med informasjon om depresjon og om forebygging av lidelsen. På begge disse nettstedene kan du velge å få informasjon på norsk.

TIPS TIL SLUTT: I en rekke kommuner er det etablert sentre for Rask psykisk helsehjelp. Dette er et gratis lavterskeltilbud, som blant annet tilbyr veiledet selvhjelp for angstlidelser og lett til moderat depresjon.