Bufar Kompetanse etablerer seg i Nord-Trøndelag!

Fra siste uken i juni 2016 skal Bufar Kompetanse levere tiltaket Avklaring for NAV Nord-Trøndelag. Vi etablerer oss i Stjørdal (for deltakere fra kommunene Stjørdal, Meråker, Frosta, Selbu og Tydal) samt i Steinkjer (for deltakere fra kommunene Levanger, Leksvik, Verdal, Steinkjer, Verran og Inderøy).

Avtalen strekker seg over 3 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett. For Bufar Kompetanse innebærer dette et betydelig løft både med hensyn på antall ansatte og omsetning. Vi øker vår arbeidsstyrke med 8 personer i Nord-Trøndelag, avtalen innebærer også en økning ved vårt hovedsete i Valdres hvor ledelse, logistikk og kvalitet sitter til daglig. De nytilsatte vil ha en bakgrunn og kompetanse fra blant annet fysisk og mental helse, ledelse og coaching.

Klikk her for mer informasjon, her vil du også finne produktarket.