Stig, May Britt og teamet har skapt en gasellebedrift med 25 ansatte og ni avdelinger rundt om i hele landet.

Av Anne Kjønniksen – Avisa Valdres

Bufar Kompetanse har vunnet anbud innen arbeidsrettede tiltak over hele landet. Valdresbedriften endte i fjor høyt oppe på gasellelista over økonomisk solide selskaper i Oppland. Daglig leder Stig Jemterud Solberg jobber nå natt og dag for å dra i havn en ny runde med anbud som skal sikre selskapets eksistens framover.


Står på: I disse dager jobber grûnder Stig Jemterud Solberg (t.h) og leder for logistikk og kvalitet Rune Kleverud natt og dag for å dra i havn nye anbud for de neste årene.

Det er morgenstund ved Bufar Kompetanse som holder til i Valdres Næringshage. Kursdeltakere som ser etter jobb, har fått seg kaffe og er i gang inne på et møterom med glassvegger, og der møter grûnder Stig Jemterud Solberg opp og ønsker oss velkommen inn på et lyst, åpent kontor med alle nødvendige tekniske installasjoner på plass.

Han skrur på storskjermen og briefer oss raskt gjennom selskapets historie. Fra den spede begynnelsen i 2014, da selskapet valgte å ha hele landet som marked, og fram til i dag, når selskapet teller 25 ansatte og har ni ulike avdelingskontorer, fra Hønefoss i sør til Kirkenes i nord.

Fra en omsetning i 2014 på 2,1 million kroner, har bedriften økt jevnt og trutt til en omsetning i 2018 på 16,5 millioner kroner.

Tøff bransje

– Det er en tøff og konkurranseutsatt bransje med vinn eller forsvinn. Flere hundre aktører er i aksjon, etter at markedet ble åpnet opp for både offentlige og private i 2015. Innen de tre store arbeidsrettede tiltakene, som skal bidra til at flere mennesker blir kartlagte og kommer seg ut i arbeidslivet, så er det snakk om store summer, seks milliarder kroner på fire år, forteller Jemterud Solberg.

Språk læres best sammen med andre

I forrige anbudsrunde vant valdresbedriften fem anbud over hele landet, blant annet i Finnmark. Her har de ansatte, de fleste med pedagogisk utdanning ved tre ulike kontorer, kurset tilsammen 130 fremmedspråklige og mange av dem er i dag ute i jobb. Bufar Kompetanse har hatt fokus på arbeidslivet, og at språk læres best ute sammen med andre. Allerede etter tre måneder med norskopplæring skjer oppfølging av de fremmedspråklige ute i arbeidslivet.

– Det er små marginer i anbudene vi vinner, og vi sitter ikke igjen med så mye, sett i forhold til arbeidsinnsats. For å vinne kreves det høy kvalitet og konkurransedyktige priser. I 2016 vant Bufar Kompetanse et anbud på avklaringstiltak i gamle Nord-Trøndelag. 10 ansatte jobber målrettet med nær 80 personer som er inne i tiltak i perioder på fire til tolv uker. Målet er at personene skal tilbakeføres til arbeidslivet etter å ha vært sykemeldte.

De fleste ansatte er helsepersonell med høy kompetanse på arbeidsliv.

– Vi har flinke, engasjerte ansatte som brenner for jobbene sine. Når vi ansetter folk, så ser vi i første rekke på om dette er en person som kan løfte oss. Vedkommende må virkelig ha lyst på jobben og han eller hun må våge å gå langt nok.

Vant også i Buskerud

Valdresbedriften vant også anbudet om arbeidsrettet rehabilitering i Buskerud. Personene er da avklart og skal tilbakeføres til arbeidslivet. Her er de ansatte fysio,- eller ergoterapeuter. 10-15 personer er kontinuerlig gjennom intensiv rehabilitering fire uker av gangen på Gol og på Hønefoss.

– Vi arbeider i et marked som behandler sensitive opplysninger. Det er helt grunnleggende at vi har god logistikk, trygge rutiner og god kvalitet på alt vi foretar oss. Her er Rune Kleverud og avdelingen han leder helt uunnværlig, sier Stig.

-Vi kan leve med en skrivefeil. Men vi kan ikke leve med sensitiv informasjon på avveier, fortsetter han.

. Det forklarer hvorfor grûnderen har tatt med seg lederen for kvalitet og logistikk til møtet med lokalavisa.

– Vi blir målt på alt vi foretar oss. 80 prosent av menneskene vi jobber med skal ut i arbeidslivet igjen og sykefraværet skal ned med 50 prosent. Dette er krav vi har klart å innfri.

– Hva er oppskriften?

– Vi har høy kvalitet innenfor det vi driver med. Og vi følger kanskje tettere opp den enkelte, sammenlignet med mange av våre konkurrenter? Det gir oss mindre fortjeneste, men det gir bedre resultater. Vi har kun faste ansatte som kan jobbene sine godt.

Stig trykker på musetasten igjen og viser fram bilder fra firmatur til Finnmark.

– At vi er et godt team med en god lagfølelse er viktig. Vi legger mye i potten for at alle ansatte skal komme sammen og få faglig og sosialt påfyll. Det vet vi gir resultater. Vi har også jevnlige møter med avdelingslederne over skjerm.

For å belønne god innsats i perioder, er Stig klar på at ansatte gjerne kan forlate kontoret klokka ett en dag, derom jobben er unnagjort og sola skinner ute. Han har stor forståelse for at naturen er et sted å hente krefter og fylle opp tomme energilagre.

Tillit er viktig

Gjensidig fleksibilitet og tillit er viktige stikkord for bedriftsledelsen. I disse dager er det 15-18 timers arbeidsdager på grûnderen som forklarer at det er årsaken til at han ser litt rødtkantet ut i øynene. Det er tid for nye anbudsrunder, og det er kun søknaden, som gjerne er på rundt 130 sider, som legges til grunn. Det er gjerne 30-40 aktører som konkurrerer på hvert anbud i de enkelte fylkene.

I slutten av april kommer de første svarene på om Bufar Kompetanse har vunnet anbud også i denne omgangen.

– Vi må ha troen, skal vi jobbe i denne bransjen. Jeg vet at vi er gode nok, sier lederen som trekker fram flere fordeler ved å drive selskapet fra nettopp Valdres.

Skal jobbe for å leve

– Vi har redusert arbeidsgiveravgift, vi har rimelige lokaler og vi har stabil arbeidskraft. Vi er også omgitt av fantastisk natur. Vårt motto er at vi skal jobbe for å leve. Dette er noe vi i større grad bør løfte opp og fram i Valdres. Når Stig først er inne på Valdres og framtidsutsiktene her, så trekker han fram en annen kjepphest.

-Vi bør også i større grad løfte fram hjemflytting. Valdres trenger flere unge mennesker med høy utdanning. I dag er det fullt mulig å drive en bedrift fra bygda. Det er vi et godt eksempel på. Det er også gull at vi har en næringshage som løfter og støtter grûndere i en oppstartfase. Vi hadde aldri klart å starte opp Bufar Kompetanse, dersom vi ikke hadde fått hjelp i starten til å knytte nettverk og blitt dyttet fram av næringshagen, samt støtten fra Tor og Terje Berge som eier næringsbyggene, sier Stig Jemterud Solberg.

Lederen trekker så fram Sel kommune, som hvert år oppsøker alle sine bedrifter og spør om det er noe kommunen kan gjøre for dem.

– Tenk om vi hadde hatt noe tilsvarende i Nord-Aurdal og de andre valdreskommunene. Et pulserende næringsliv er grunnleggende for at alt annet skal flyte godt i et samfunn, sier Stig Jemterud Solberg.


Fra venstre Katrine Nordseth (avdelingsleder Trøndelag), Iren Kvernland Severeide (HK/Trøndelag), Linda Daniloff (tidligere avdelingsleder Finnmark), Dag Bjørn Vårvik (avdelingsleder Buskerud), Rune Klevrud (leder kvalitet- og logistikk), Stig Jemterud Solberg (daglig-/faglig leder), May Britt Sagstad (leder HR/avdelingsleder Valdres).