Outplacement-prosjekt for Schibsted Norge

Viser til mange oppslag de siste månedene rundt eventuell nedleggelse av kundesenteret til Schibsted Norge, og senere oppslag om nedleggelsen. Beslutning er nå tatt, og fokus endres til å ivareta de ansatte slik at de kan komme videre på en så god måte som mulig. Som en del av sluttpakken har Schibsted Norge gjort avtale med Bufar Kompetanse AS om outplacement-tjeneste.

Kommentar fra Stig Jemterud Solberg, daglig leder i Bufar Kompetanse AS: «Våre veiledere jobber med nesten 200 personer til enhver tid, vi kjenner således arbeidsmarkedet i Valdres, i tilstøtende regioner og i mange deler av landet svært godt. Ved å lese mediesakene om Schibsted Norges kundesenter og ansatte de siste månedene så har vi sett at det er tegnet et bilde som tyder på at det skal være vanskelig for svært mange av de ansatte å komme videre i jobb. Dette er et situasjonsbilde vi ikke kjenner oss igjen i, og en «svartmaling» av arbeidsmarkedet i regionen Valdres som er uheldig.

Vår erfaring er at 70% av arbeidsmarkedet i Valdres (og andre tilsvarende regioner) er skjult. Det omsettes altså en rekke stillinger til enhver tid som ikke lyses ut, men hvor nettverk og fremoverlenthet er viktige faktorer. Vi er helt sikre på at samtlige ansatte i Schibsted Norges kundesenter som ønsker og vil sterkt nok – kommer til å komme seg videre og inn i jobber eller videreutdanning som sikrer fremtiden deres. Vi skal bidra til dette med en «outplacement-pakke», og Schibsted Norge bidrar til dette i stor grad ved å legge ressursene de gjør i potten. Samtlige ansatte med mer enn 50% stilling vil få 8 kursdager hos oss, hvor vi «kler oss» til jobbsøk. De vil i ettertid av dette (samt også underveis) få inntil 30 individuelle veiledningstimer, hvor målet er nytt arbeid. Her er stikkord som en helhetlig individuell kartlegging av ferdigheter/kompetanse /interesser, karriereveiledning, nettverksjobbing og målarbeid mot ny jobb viktige punkter.

Til slutt en oppfordring til offentlige og private arbeidsgivere i Valdres. Det finnes mye kompetanse, ferdigheter og vilje i ansattgruppen til Schibsted Norges kundesenter. Ta direkte kontakt med oss i Bufar Kompetanse om du/dere er på jakt etter nye hoder i høst/vinter, vi videreformidler dette til dem som trenger jobbene og bidrar til en god «jobbmatch», selvsagt uten kostnader for dere som arbeidsgiver. Kan vi kalle det en dugnad? Vi gleder oss til å bidra!»

Kommentar fra representant for de tillitsvalgte Monica Veflen Lindstad (i midten): «Vi ser frem til oppstart av veiledningen hos Bufar Kompetanse, og vi setter stor pris på at det ble valgt en lokal aktør som kjenner arbeidsmarkedet i Valdres så godt, da vi ser for oss at dette er en stor fordel for de ansatte. Vårt ønske er å se at så mange som mulig er tilbake i jobb eller utdanning fortest mulig, og det er derfor betryggende å vite at vi blir ivaretatt og får den veiledningen som er nødvendig.»

Om Bufar Kompetanse AS

«Bufar Kompetanse AS er etablert med hovedsete i Valdres med avdelingskontor flere steder fra nord til sør i landet.

Vi er en aktør innen arbeid, arbeidsinkludering og arbeidshelse med flere NAV-regioner som store kunder i tillegg til privat næringsliv. Vår organisasjon er liten og flat, med stor takhøyde, og med ansatte som bidrar med pågangsmot og trøkk. Vi har stort fokus på fagutvikling, personlig utvikling og miljø.»