Avdeling Vest-Viken/Hønefoss har flyttet!

Mandag 17/01/22 tar Merete og Per Egil på Hønefoss i mot våre deltakere fra Ringerike, Hole og Jevnaker i helt nye lokaler midt i Hønefoss sentrum. Vi har hatt det fint i Dronning Aastas gate, men akkurat nå kjente vi at både deltakerne, kundene våre og vi fortjente bedre. Velkommen til Askveien 6 – 3510 Hønefoss!