Arbeidsrettet rehabilitering – Alta og Storslett!

Vi er utrolig stolte av å melde at vi i dag har signert to nye ARR-tiltak (arbeidsrettet rehabilitering), denne gangen med NAV Troms og Finnmark. Leveransestedene er Alta (for kommunene Alta, Loppa og Kvænangen), samt på Storslett (for kommunene Balsfjord, Storfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord).

Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Målet med tiltaket er at deltaker skal forbli i arbeid eller kunne komme i arbeid.

Vi kommer til å lyse ut stillinger både i Alta og på Storslett (hvor vi allerede er tilstede fra før med avklaringstiltaket), vi er også på jakt etter lokaler i Alta.

Vi gleder oss stort til å etablere oss i Alta med nytt team, samt å forsterke teamet på Storslett med nye mennesker!

Et par bilder må med, under ser dere først vakre Nordlyskatedralen i Alta samt Reisaelva som lengre ned renner ut på Storslett.