Arbeidsrettet rehabilitering – Kongsvinger

Vi er svært glade for å fortelle at vi den siste tiden har vunnet flere nye anbud/arbeidsrettede tiltak, for NAV-regioner i Norge, og at vi snart er i gang med å bygge tre nye kontorer & team. Først ut er ARR (arbeidsrettet rehabilitering) for NAV Innlandet – region Kongsvinger!

Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Målet med tiltaket er at deltaker skal forbli i arbeid eller kunne komme i arbeid.

Vi kommer innen kort tid ut med stillingsutlysninger, vi vil også på kontaktsiden om litt publisere adresse med mer.

Vi gleder oss stort til å etablere oss i Kongsvinger!