Arbeidsrettet rehabilitering – Rogaland fylke

Vi er stolte av å melde at vi fra senhøsten 2023 skal levere to nye tiltak (arbeidsrettet rehabilitering) i Rogaland fylke, for NAV Rogaland! Leveransestedene er Stavanger, Haugesund og Sauda.

Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Målet med tiltaket er at deltaker skal forbli i arbeid eller kunne komme i arbeid.

Vi kommer til å lyse ut stillinger både i Stavanger, Haugesund og Sauda.

Vi gleder oss stort til å etablere oss i Rogaland med nytt team, høsten blir spennende!

Stavanger by under!

Bilde tatt av «Nightman1965/stock.adobe.com“