Arbeidsrettet rehabilitering – Vest-Viken

I dag er vi glade for å kunne fortelle om at vi har signert ny avtale om leveranse av arbeidsrettet rehabilitering for NAV Vest-Viken, i regionene Hallingdal og Ringerike! Vi skal for NAV jobbe med deltakere fra Ringerike, Jevnaker, Hole, Modum, Sigdal og Krødsherad (region Ringerike) samt Gol , Flå, Nesbyen, Ål, Hol og Hemsedal (region Hallingdal).

Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Målet med tiltaket er at deltaker skal forbli i arbeid eller kunne komme i arbeid.

Vi kommer til å lyse ut stillinger først i Hallingdal, senere også på Ringerike.

Vi gleder oss stort til å levere med solide team, høsten har blitt enda mer spennende!

Bildet under er av veien som går over Hallingskarvet, lisensiert av Adobe, fotograf Morten Almeland.