Om oss

Bufar kompetanse er etablert med hovedsete i Valdres, og er til stede med flinke folk flere steder i landet. Vi drives av tanken om at alle fortjener å oppleve mestring i et inkluderende arbeidsliv. Lite øker livskvaliteten så mye som å kjenne på at man bidrar til samfunnet.Ordet «bufar» stammer fra fjellregionene i Norge. Bufarhelga er for mange i disse regionene et kjent og kjært uttrykk. Denne helga på våren tok bøndene med seg buskap, familie og utstyr fra vinterbeite ved gården, opp til støla på sommerbeite, altså en flytteprosess mot noe bedre. Vi i Bufar kompetanse støtter mennesker i sin flytteprosess, det være seg mot ny jobb, nye løsninger eller nytt perspektiv.