Våre avdelinger

Vi kan kontaktes på post@bufarkompetanse.no eller på telefonnummer påført den enkelte avdeling.

Hovedkontor (Valdres/Innlandet)
Google Map

Skrautvålsveien 77
2900 Fagernes

Hovedkontor, ledelse, kvalitets- og logistikkavdeling. Vi er her tilknyttet Valdres Næringshage (gråbygget). I Valdres tilbyr vi:

 • Kvalitets- og logistikktjenester for de NAV-fylkene vi jobber med/for
 • Arbeidsrettede tiltak for NAV Oppland
 • Rekrutterings- og bemanningstjenester
 • Kurs- og utviklingstjenester

Kontaktperson:

Kvalitets- og logistikkavdeling (Valdres/Innlandet)
Google Map

Bufar Kompetanse AS
Kvalitets- og logistikkavdeling
Skrautvålsvegen 77
2900 Fagernes

Innsøk av deltakere til våre kontorer sendes til:

Bufar Kompetanse AS

Kvalitets- og logistikkavdeling

Skrautvålsveien 77

2900 Fagernes

Avdelingen kan også kontaktes pr mail: post@bufarkompetanse.no

Kontaktperson:

Ringerike (Vest-Viken)
Google Map

Dronning Åstasgate 2 - 3511 Hønefoss

Ringerike/Hønefoss – avdeling Buskerud. I Ringerike skal vi tilby:

 • Arbeidsrettede tiltak for NAV Buskerud (Arbeidsrettet rehabilitering)
 • Rekrutterings- og bemanningstjenester
 • Kurs- og utviklingstjenester

Kontaktperson:

Alta (Finnmark)
Google Map

Nordre Ringvei 27, 2. etg.
9513 Alta

Alta – avdeling Finnmark. I Alta tilbyr vi:

 • AMO-kurset «Det norske arbeidslivet» for NAV Finnmark
 • Rekrutterings- og bemanningstjenester
 • Kurs- og utviklingstjenester

Avdelingsleder:

Steinkjer (Trøndelag)
Google Map

Jakob Weidemanns gate 9, 7713 Steinkjer

Steinkjer – avdeling Trøndelag. I Steinkjer skal vi tilby:

 • Arbeidsrettede tiltak for NAV Trøndelag (Avklaringstiltaket)
 • Rekrutterings- og bemanningstjenester
 • Kurs- og utviklingstjenester

Avdelingsleder:

Stjørdal (Trøndelag)
Google Map

Stokmovegen 1, 7500 Stjørdal

Stjørdal – avdeling Trøndelag. I Stjørdal skal vi tilby:

 • Arbeidsrettede tiltak for NAV Trøndelag (Avklaringstiltaket)
 • Rekrutterings- og bemanningstjenester
 • Kurs- og utviklingstjenester

Avdelingsleder:

Valdres (Innlandet)
Google Map

Skrautvålsveien 77
2900 Fagernes

I Valdres tilbyr vi:

 • Arbeidsrettede tiltak for NAV Oppland
 • Rekrutterings- og bemanningstjenester
 • Kurs- og utviklingstjenester

Kontaktperson: