Våre avdelinger

Vi kan kontaktes på post@bufarkompetanse.no eller på telefonnummer påført den enkelte avdeling.

Hovedkontor (Valdres/Innlandet)
Google Map

Skrautvålsveien 77
2900 Fagernes

Hovedkontor, ledelse, kvalitets- og logistikkavdeling. Vi er her tilknyttet Valdres Næringshage (gråbygget). I avdeling  Valdres tilbyr vi:

 • Kvalitets- og logistikktjenester for de NAV-fylkene vi jobber med/for
 • Arbeidsrettede tiltak for NAV Innlandet
 • Rekrutterings- og bemanningstjenester
 • Kurs- og utviklingstjenester

Kontaktperson:

Avdeling for faglig- og operativ ledelse
Google Map

Askveien 6 - 3510 Hønefoss

Avdelingen har ansvar for alt det faglige i selskapet, i tillegg til operativ drift av den enkelte avdeling. Avdelingen er en del av hovedkontoret, men har tilhold på Hønefoss (resten av hovedkontordriften skjer fra Valdres).

Kontaktperson:

Avdeling for kvalitet- og logistikk
Google Map

Bufar Kompetanse AS
Kvalitets- og logistikkavdeling
Skrautvålsvegen 77
2900 Fagernes

Innsøk av deltakere til våre kontorer sendes til:

Bufar Kompetanse AS

Kvalitets- og logistikkavdeling

Skrautvålsveien 77

2900 Fagernes

Avdelingen kan også kontaktes pr mail: post@bufarkompetanse.no

Kontaktperson:

Avdeling Viken/Innlandet - Ringerike
Google Map

Askveien 6 - 3510 Hønefoss

Ringerike/Hønefoss – avdeling Viken/Innlandet. I Vest-Viken skal vi tilby:

 • Arbeidsrettede tiltak for NAV Vest-Viken (Arbeidsrettet rehabilitering)
 • Kurs- og utviklingstjenester

Kontaktperson:

Avdeling Viken/Innlandet - Gol
Google Map

Gamlevegen 6
3550 Gol

På Gol tilbyr vi:

 • Arbeidsrettede tiltak for NAV Vest-Viken (Arbeidsrettet rehabilitering)
 • Kurs- og utviklingstjenester

Kontaktperson:

Avdeling Viken/Innlandet - Kongsvinger
Google Map

Storgata 26 - 2212 Kongsvinger
3. etasje.

I Kongsvinger tilbyr vi fra april 2022:

 • Arbeidsrettet rehabilitering for NAV Innlandet
 • Kurs- og utviklingstjenester

Avdelingsleder

Avdeling Troms og Finnmark - Finnsnes
Google Map

Storgata 18
2-etg Finnsnes senter
9300 Finnsnes

På Finnsnes tilbyr vi:

 • Det arbeidsrettede tiltaket Avklaring for NAV Troms og Finnmark
 • Kurs- og utviklingstjenester

Kontaktperson:

Avdeling Troms og Finnmark - Sjøvegan
Google Map

Strandveien 35
9350 Sjøvegan

På Sjøvegan tilbyr vi:

 • Det arbeidsrettede tiltaket Avklaring for NAV Troms og Finnmark
 • Kurs- og utviklingstjenester

Kontaktperson:

Avdeling Troms og Finnmark - Storslett
Google Map

Lyngsmark 2
9151 Storslett

På Storslett tilbyr vi:

 • Det arbeidsrettede tiltaket Avklaring for NAV Troms og Finnmark
 • Det arbeidsrettede tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering for NAV Troms og Finnmark
 • Kurs- og utviklingstjenester

Kontaktperson:

Avdeling Troms og Finnmark - Alta
Google Map

Markedsgata 3 - 9510 Alta.

I Alta tilbyr vi:

 • Det arbeidsrettede tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering for NAV Troms og Finnmark
 • Kurs- og utviklingstjenester

Avdelingsleder

Avdeling Rogaland - Haugesund
Google Map

Norevegen 4
5542 Karmsund

I Haugesund tilbyr vi:

 • Det arbeidsrettede tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering for NAV Rogaland
 • Kurs- og utviklingstjenester

Avdelingsleder

Avdeling Rogaland - Sauda
Google Map

Rådhusgata 21
4200 Sauda

I Sauda tilbyr vi:

 • Det arbeidsrettede tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering for NAV Rogaland
 • Kurs- og utviklingstjenester

Avdelingsleder

Avdeling Rogaland - Sandnes
Google Map

Langgata 1D
4306 Sandnes

På Sandnes tilbyr vi:

 • Det arbeidsrettede tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering for NAV Rogaland
 • Kurs- og utviklingstjenester

Avdelingsleder