Vår historie

Bufar Kompetanse hadde sin oppstart i Valdres Næringshage tilbake i januar 2009. Vår gründer hadde da sittet i næringshagen med konseptutvikling og forberedelser siden mai 2008, men han hadde strengt tatt gått med babyen i magen i mange år allerede.Stig, som er vår gründer har sin bakgrunn fra forsvaret, administrasjonsstillinger, salgsledelse og rekruttering/hodejakt. Sommeren 2006 bodde hele familien utenfor Oslo, hadde fått 2 små barn, og «dagpendlet» til barnehage og jobb i Oslo. Dagene ble lange, og tiden strakk ikke til.

Som en konsekvens flyttet familien bort fra storbyens kjas og mas, og til vakre Valdres november 2007. De ønsket seg et annet tempo, mer tid med barn, mer tid i naturen – samt lystbetonte jobber. I flytteprosessen la familien merke til flere ting som de stusset over. Informasjonen de innhentet fra kommunen de flyttet til var ikke veldig presis. Utlyste stillinger i regionen var få. De stillingene som faktisk ble lyst ut var stort sett kommunale. Dette undret familien, og Stig startet tidlig med å «snakke med mennesker», som blant annet kunne fortelle at private stillinger stort sett ikke ble lyst ut. Det ble hevdet av mange at ca 70% av arbeidsmarkedet i Valdres (og andre fjell-/innlandsregioner) i praksis er skjult! Det ble snakket om vennerekrutteringer og et vanskelig marked om du ikke hadde gode nettverk.

01. desember 2007 kjørte flyttebilen inn på tunet på Marsteinshøgda utenfor Fagernes. Nabo Knut (uttales «Njut» av de virkelig lokale!) var raskt på pletten for å ønske velkommen. Setningen han brukte var «Det e lite tå ei bufar dikkan har hatt no!». Stig undret seg i noen uker rundt hva dette egentlig betydde, og ordet bufar ble i romjulen samme år googlet. Det store norske leksikon på nett sa følgende:

bufar1

Dermed var navnet klart. Vi i Bufar begynte tidlig å benytte en litt omskrevet definisjon av ordet bufar, og vi var ikke rent lite fornøyde da vi et par år senere sjekket Det store norske leksikon på nytt:

bufar2

Resten er historie. Bufarnavnet er fortsatt med oss, og selskapet lever i dag i beste velgående etter både gode og vanskelige år i oppstarten.

Bufar flytter på mennesker. Fra jobb til jobb og i mentale endrings-/flytteprosesser. La deg buføre!