Rekruttering

Bufar Kompetanse leverer et bredt spekter av tjenester innen rekruttering og hodejakt til faste stillinger, innen alle bransjer og fagområder.Her kan du laste ned vårt produktark!

Vi samarbeider tett med en rekke private og kommunale-/statlige virksomheter innen samtlige av våre forretningsområder. Dette gir oss en unik kompetanse i de lokale arbeidsmarkedene vi er tilstede i til en hver tid, og deg som kunde et fortrinn når du skal ansette de flinkeste menneskene. Uavhengig av om du ansetter lokal kompetanse eller kompetanse som vi bidrar til at du kan hente utenifra. Godt over halvparten av stillinger vi bidrar til blir aldri annonserte, vi kan hjelpe deg med å hente verdifull kompetanse uten at markedet, egne ansatte og/eller konkurrenter kjenner til prosessen.

Vi i Bufar Kompetanse tilstreber forøvrig til en hver tid å ha et løpende fokus på kunnskap om potensielle hjemflyttere.

Du kan lese mer om våre prosesser og tjenester i menyen til høyre.