Annonsert rekruttering

De søkerne du først og fremst ønsker deg er som regel allerede i en attraktiv jobb. Søkerne har ofte ikke et uttalt ønske om å bytte stilling, men kan kanskje la seg friste om annonsering (tekst og grafisk) er attraktiv nok. Kanskje har vi allerede drømmekandidaten i vår base?Våre prosesser er laget for å ivareta at du som kunde ønsker deg de beste søkerne. Vi ønsker å være «hands-on» fra vi sammen med deg lager en kravspesifikasjon for stillingen før utlysning – frem til du har ansatt den eller de rette. Kravspesifikasjonen i forkant av utlysning er kanskje det elementet som i størst grad sikrer suksess i rekrutteringen, om dokumentet er godt nok gjennomarbeidet. Det er her vi blir kjent med hvilke evner, kompetanse og erfaring du som kunde ønsker at rett mann eller kvinne skal ha. Det er også her vi opplever at vi har mest å vinne på å utfordre våre kunder, slik at vi sammen får tenkt en gang til.

Korte stikkord om vår rekrutteringsprosess:

 • Oppstartsmøte/gjennomgang av stilling og ønskeprofil/vi blir kjent med dere
 • Vi utarbeider forslag til kravspesifikasjon og sender til godkjenning hos kunde
 • Vi utarbeider forslag til utlysningstekster og grafiske annonser, iht utarbeidet annonseringsplan
 • Vi sørger for utlysning, til svært fordelaktige priser
 • Vi ivaretar prosess for samtlige søkere, herunder intervjurunder
 • Vi dybdeintervjuer sluttkandidater og gjennomgår avtalte tester
 • Vi kvalitetssikrer ansettelse med dyptgående referanseintervjuer
 • Vi tar med valgte sluttkandidater til sluttintervju med kunde
 • Ved offentlige ansettelser: vi produserer søkerlister og tar hånd om eventuell anonymisering
 • Vi anbefaler hvem som skal ansettes
 • Vi gjennomgår og kvalitetssikrer ansettelseskontrakt – til beste for deg som kunde og valgt kandidat

Noen ganger består våre prosesser av samtlige punkter over (eller flere), andre ganger er det hensiktsmessig at vi kjører en enklere prosess. Uansett: du vil når du bruker oss få markedets beste garantier.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om din neste rekruttering!