Kvalitetssikring av din rekruttering

Har du gjennomført en utlysning med intervjurunder, men er usikker på om du velger rett/usikker på hvem du skal velge? Vi hjelper deg!Det er kostbart å velge feil.

Mange hevder at det koster opp til en årslønn om valgt kandidat ikke lykkes. Ofte lønner det seg å få eksterne øyne til å kvalitetssikre rekrutteringen. Kanskje kan det føre til at du som kunde lykkes med dine mål fremover, kanskje kan det også føre til at valgt kandidat også føler seg sikrere på valget som skal tas.

Vi kan hjelpe deg! Med oss kan du ved å kjøpe konsulenttimer til gjennomgang av rekrutteringen, til en siste intervjurunde med anbefaling eller til utvidet testing sikre at du tar det beste valget.

Ta kontakt med en av våre rådgivere for å komme videre!