Administrasjons- og logistikkonsulent

«Bufar Kompetanse AS er etablert med hovedsete i Valdres med avdelingskontor flere steder fra nord til sør i landet.

Vi er en aktør innen arbeid, arbeidsinkludering og arbeidshelse med flere NAV-regioner som største kunde. Vår organisasjon er liten og flat, med stor takhøyde, og med ansatte som bidrar med pågangsmot og trøkk. Vi har stort fokus på fagutvikling, personlig utvikling og miljø.»

Vi har vunnet flere nye anbud og søker nå etter ny fast medarbeider i vår kvalitets- og logistikkavdeling. Vi søker 100% ansettelse, men kan vurdere lavere stillingsprosenter.

Stillingen er todelt. Den ene delen av stillingen vil omhandle arbeid innen kvalitet- og logistikk, hvor dine oppgaver vil omhandle registrering av deltakere inn i våre journalprogrammer, innmelding av deltakere mot NAV-regioner, utsendelse av velkomstbrev og spørreskjemaer i vår deltakerportal, forlengelser og avslutninger av deltakere samt dialog både med daglig leder, avdelingsledere og kontorledere. Den andre delen av stillingen vil handle om å bistå daglig leder med økonomi- og administrasjonsarbeid. Herunder dialog med vårt eksterne regnskapsbyrå inkludert noe jobb innen økonomi, fakturamottak, betaling og kontering, planlegging av og bestilling av reiser, oppgaver i forbindelse med lønnskjøring (oversendelse til eksternt byrå) samt annet administrativt arbeid ved vårt hovedkontor.

Kvalifikasjoner:
Du har gjerne en høyere utdanning på bachelornivå innen økonomi/regnskap, men erfaring (innen for eksempel regnskap/lønn etc), kompetanse (it-verktøy og da spesielt office/excel) og personlige egenskaper (nøyaktig og pliktoppfyllende) vil kunne kompensere for manglende utdanning.

Egenskaper:
• Du er selvstendig og målrettet, og tar tak der det trengs til enhver tid
• Du er strukturert, og trives med mange oppgaver av forskjellig art
• Du leverer kvalitet til rett tid
• Du er samarbeids- og løsningsorientert

Vi tilbyr deg:
• En sentral funksjon i vår administrasjon som tilrettelegger både for daglig leder og andre ledere
• Dager som er varierte
• Følelsen av å bety noe som en del av vår bedrift. Både for enkeltindivider, bedrifter og lokalsamfunn
• Betingelser etter avtale

Daglig leder Stig Jemterud Solberg kan kontaktes ved spørsmål (41 22 09 10), vi trenger ellers kun en kort søknad/cv. NB: vi møter aktuelle kandidater fortløpende og tilsetter om vi finner rett kandidat før utløp av søknadsfrist.

Søk på stillingen