Daglig leder

«Bufar Kompetanse AS er etablert med hovedsete i Valdres og 9 avdelingskontorer fra Finnmark i nord til Buskerud i sør. Vi leverer tjenester innen flere forretningsområder: arbeidsrettede tiltak for NAV i fem fylker, kurs/utvikling og noe leder-/spesialistrekruttering. Vi jobber også intensivt med å levere rehabiliteringstjenester fra 2018. Vår organisasjon er liten og flat, med stor takhøyde, og med ansatte som bidrar med pågangsmot og trøkk.»

Vår nåværende leder går over i annen stilling i organisasjonen, vi søker derfor etter ny daglig leder.

Bufar Kompetanse har i dag 25 ansatte inkludert en hardtarbeidende ledergruppe på 5, inklusive ny daglig leder. Vi har vunnet flere større og mindre anbud basert på at vi alltid rangeres høyt eller best på kvalitet. Du skal være øverste ansvarlig for ledelse, drift og videreutvikling av selskapet.

Sentrale oppgaver vil blant annet være:
• å følge opp våre strategier og tiltak (som baserer seg på videre vekst i en bransje med små marginer samt arbeide med videreutvikling mot leveranse av rehabiliteringstjenester)
• å gjennomføre prosesser med god forankring basert på faglige og økonomiske føringer som gjelder til enhver tid.

Du ser på deg selv som en inkluderende leder med en lederstil og erfaring basert på synlighet og tilstedeværelse. Viktigst for oss er det at du har resultater fra kommersielle tjenester samt ønsker å gjøre en forskjell for en dyktig og hardtarbeidende gjeng med dedikerte medarbeidere som har fått til store ting de siste årene.

Vi ønsker at du har kunnskaper om og erfaring fra:
• Ledelse. Du er vant til å lede og har dokumenterbare resultater.
• Utadrettet virksomhet. Du skal fronte selskapets aktiviteter både inn mot samarbeidspartnere, eiere og media, i tett samarbeid med andre i ledergruppen. Du har gjerne erfaring fra anbudsprosesser og forhandlinger.
• Kunnskap om og erfaring fra helsesektoren generelt og rehabiliteringsbransjen spesielt er ønsket men allikevel ikke et krav.

Personlige egenskaper:
• Evne til å skape gode relasjoner både internt og eksternt
• Fremtidsrettet og utviklingsorientert
• Resultat- og kvalitetsorientert
• Tydelig og synlig med gode kommunikasjonsevner

Gode betingelser til rette person.

Vi behandler og møter søkere fortløpende. Søknadsfrist er satt til 03. september 2017.

Ved spørsmål kontakter du styrets leder (og faglig leder i selskapet) Stig Jemterud Solberg på telefon 41 22 09 10 / stig@bufarkompetanse.no.

Søk på stillingen