Jobbcoach – Arbeidsrettet rehabilitering Valdres

«Bufar Kompetanse AS er etablert med hovedsete i Valdres med avdelingskontor flere steder fra nord til sør i landet.

Vi er en aktør innen arbeid, arbeidsinkludering og arbeidshelse med flere NAV-regioner som største kunde. Vår organisasjon er liten og flat, med stor takhøyde, og med ansatte som bidrar med pågangsmot og trøkk. Vi har stort fokus på fagutvikling, personlig utvikling og miljø.»

Vi søker etter jobbcoach til tiltaket arbeidsrettet rehabilitering (ARR)

Arbeidsoppgavene vil ligge innen området arbeidsrettede tiltak for NAV (arbeidsrettet rehabilitering), med spesielt fokus på funksjon i arbeid. Basert på hvem du er og hva du kan, vil oppgavene komme som en naturlig konsekvens av dette. Viktigst av alt: vi trenger deg som kan tilføre oss kompetanse og vilje – du ønsker å være en bidragsyter både mot våre kunder og deltakere – samt internt i organisasjonen.

Kvalifikasjoner:
• 3-årig høyskoleutdanning, helseretning (gjerne fysio- eller ergoterapeut)
• Ovenstående kan eventuelt erstattes med annen relevant utdanning og veilederkompetanse

Vi skal samlet fylle følgende kompetanseområder, du må kjenne deg igjen i ett eller flere områder:
o Kompetanse på tilrettelegging i arbeidssituasjoner for personer med helseutfordringer
o Arbeidsmarkedskompetanse (samarbeid arbeidsgivere, yrkeskompetanse og jobbsøk)
o Erfaring med opptrening, trening og funksjonsfremmende trening
o Medisinskfaglig rehabiliteringskompetanse
o Kompetanse innen kognitiv tilnærming
o Kompetanse innen veiledning, mestring, motivasjon og livsstilsveiledning

Egenskaper:
• Du ser på deg selv som åpen og nysgjerrig
• Du er selvstendig, målrettet og nytenkende
• Du er samarbeids- og løsningsorientert
• Du har gode muntlige og skriftlige fremføringsevner

Vi tilbyr deg:
• Følelsen av å bety noe. Både for enkeltindivider, bedrifter og lokalsamfunn
• Konstant faglig påfyll, blant annet med kursing samt fagdager/samlinger pr år
• Gode betingelser etter avtale

Alle søknader registreres via www.bufarkompetanse.no. NB: Vi mottar og behandler søknader fortløpende, hvilket betyr at det ikke er lurt å vente opp mot søknadsfrist.

Har du spørsmål om stillingen kontakter du avdelingsleder Per Egil Westby (99 37 97 42 / per.egil@bufarkompetanse.no).

Søk på stillingen