Koordinator til vår logistikk- og kvalitetsavdeling

«Bufar Kompetanse AS er etablert med hovedsete i Valdres med avdelingskontorer på 8 steder fra Finnmark i nord til Buskerud i sør.

Vi leverer tjenester innen tre separate forretningsområder: arbeidsrettede tiltak for NAV, kurs/utvikling samt rekruttering. Et satsingsområde fra 2018 er rehabiliteringstjenester. Vår organisasjon er liten og flat, med stor takhøyde, og med ansatte som bidrar med pågangsmot og trøkk.»

50% stilling (med mulighet for å øke til 100% i løpet av året om oppdragsmengde stadig øker)!

Arbeidsoppgavene vil ligge innenfor de beskrevne forretningsområdene i ingressen over, men med hovedoppgaver innen koordinering- og kvalitetsoppgaver innen NAV-tiltak. Du skal også bistå ledelsen i utøvelsen av det systematiske kvalitetsarbeidet, samt rapportere og holde ledelsen løpende informert om vesentlige forhold som angår kunderelaterte forhold. Om du har erfaring fra anbudsskriving (offentlige anbud) og/eller også veiledererfaring så er dette et pluss.

Kvalifikasjoner:
Du har gjerne en høyere utdanning minst på bachelornivå innen kvalitet, logistikk, koordinering, statistikk etc. Erfaring og personlige egenskaper vil kunne kompensere noe for manglende utdanning. Du har noen år med relevant arbeidserfaring. Gjerne innen ovennevnte områder, men annen relevant erfaring kan også være aktuelt. Vi krever at du er en kyndig og erfaren excel-bruker, du har gjerne også erfaring fra annen relevant programvare (pasientjournalsystemer, journalsystemer innen attføring, CRM-systemer etc.).

Egenskaper: 

 • Du er ung til sinns, har stor lyst til å bety noe for mange og er utadvendt og smilende!
 • Du er selvstendig og målrettet
 • Du ser på deg selv som «etterrettelig» og har en høy grad av struktur
 • Du leverer kvalitet til rett tid, også i perioder med stor arbeidsmengde
 • Du er samarbeids- og løsningsorientert
 • Du har gode muntlige og skriftlige fremføringsevner

Vi tilbyr deg: 

 • Spennende arbeidsoppgaver som er spisset mot din kompetanse
 • Dager som er svært varierte, med en konstant følelse av måloppnåelse og nye utfordringer
 • Følelsen av å bety noe. Både for enkeltindivider, bedrifter og lokalsamfunn
 • Konstant faglig påfyll, blant annet med kursing samt flere fagdager/samlinger pr år
 • Gode betingelser etter avtale

Har du spørsmål om stillingen kontakter du faglig leder Stig Jemterud Solberg (41 22 09 10/ stig@bufarkompetanse.no) eller daglig leder May Britt Sagstad (408 45 433/ may.britt@bufarkompetanse.no) i Bufar Kompetanse AS.

NB: Vi behandler kun søknader som kommer inn gjennom vårt søknadssystem via www.bufarkompetanse.no.

Søk på stillingen