Logistikk- og regnskapsmedarbeider

«Bufar Kompetanse AS er etablert med hovedsete i Valdres med avdelingskontor flere steder fra nord til sør i landet.

Vi er en aktør innen arbeid, arbeidsinkludering og arbeidshelse med flere NAV-regioner som største kunde. Vår organisasjon er liten og flat, med stor takhøyde, og med ansatte som bidrar med pågangsmot og trøkk. Vi har stort fokus på fagutvikling, personlig utvikling og miljø.»

Vi opplever i 2021 vekst i oppdragsmengde og jobber i stadig flere regioner (etter at flere av våre 4-årsavtaler utløp i 2020), vi søker derfor etter Logistikk- og regnskapsmedarbeider i 50-60% stilling. Stillingen kan bli større i løpet av året, dette trenger du ikke å forplikte deg til, vi kan heller ikke garantere dette.

Stillingen er todelt. Den ene delen av stillingen (40%) vil omhandle arbeide i kvalitets- og logistikkavdelingen, hvor dine oppgaver vil omhandle registrering av deltakere inn i våre journalprogrammer, innmelding av deltakere mot NAV-fylker, utsendelse av velkomstbrev, forlengelser og avslutninger av deltakere samt dialog både med daglig leder og avdelingsledere.

Den andre delen av stillingen (10-20%) vil være å fylle vår regnskaps- og lønnsfunksjon. Vi har siste 4 år hatt regnskapet internt (inkludert lønn). Om vi ikke finner riktig person på logistikk som kan regnskap/lønn så vil denne delen av stillingen bli outsourca. Årsoppgjør utfører vår revisor for oss, du trenger med andre ord ikke kompetanse her. Det ligger også oppgaver som rapportering månedlig til daglig leder/ledergruppen samt ansvar for rapportering mot offentlige myndigheter.

Kvalifikasjoner:
Du har gjerne en høyere utdanning på bachelornivå innen økonomi/regnskap, men erfaring og personlige egenskaper vil kunne kompensere for manglende utdanning. Du har noen år med relevant arbeidserfaring, primært innen regnskap og lønn.

Egenskaper:
• Du er selvstendig og målrettet
• Du ser på deg selv som «etterrettelig» og har en høy grad av struktur
• Du leverer kvalitet til rett tid, også i perioder med stor arbeidsmengde
• Du er samarbeids- og løsningsorientert

Vi tilbyr deg:
• En svært sentral funksjon i vår administrasjon som tilrettelegger for alle avdelinger
• Dager som er svært varierte
• Følelsen av å bety noe som en del av vår bedrift. Både for enkeltindivider, bedrifter og lokalsamfunn
• Betingelser etter avtale

Daglig leder Stig Jemterud Solberg kan kontaktes ved spørsmål (41 22 09 10), vi trenger ellers kun en kort søknad/cv.

Søk på stillingen