Økonomisjef

“GLT-Avfall er et interkommunalt avfallsselskap eid av kommunene Østre og Vestre Toten, Søndre og Nordre Land samt Gjøvik. Selskapet drifter Dalborgmarka Miljøpark og tilhørende tekniske anlegg for sigevann og deponigass, samt det gamle deponiet Nygard. I tillegg eier og drifter selskapet til sammen 8 miljøstasjoner i eierkommunene. Det er 26 ansatte i selskapet. Fra nyttår blir det 32/33”

Økonomisjefen i GLT-Avfall inngår i bedriftens ledelse, og vil således ha et betydelig meransvar for videreutvikling av bedriften. Du må være i stand til å skape trygghet og tro på fremtidige resultater. Du skal inngå i en liten administrasjon med 7 fagpersoner som nære medspillere. Miljøet er uformelt og inkluderende.

Ansvar og hovedoppgaver

 • Økonomistyring,- resultat og likviditet
 • Utarbeidelse av budsjett og budsjettoppfølging
 • Prosjektregnskap mot den enkelte eierkommune
 • IT-utvikling i bedriften-systemutvikling
 • Innrapportering av Kostra-tall
 • Utarbeidelse av selvkostanalyser
 • På sikt HR-ansvarlig (om ønskelig)
 • Strategisk utvikling av bedriften i samarbeid med den øvrige ledelsen
 • Økonomi- og resultatansvar (herunder budsjetter), fokus på både topp- og bunnlinje
 • Produktutvikling og innovasjon med fokus på en bransje i endring og de muligheter dette gir

Utdanning og erfaring. Du har:

 • Høyere utdanning innen økonomi. Minimum bachelor
 • Erfaring fra tilsvarende stilling,- gjerne industriell eller offentlig virksomhet
 • Bransjeerfaring og en viss innsikt i gjeldende lover/regelverk. Du må kunne sette deg inn i tilsvarende hurtig
 • Kunnskap/erfaring om selvkostprinsippet

Personlige egenskaper og arbeidsstil

 • Vi søker en empatisk og uformell økonomisjef som er villig til å ta i et tak. Du har gode samarbeidsegenskaper og er heller ikke redd for å bli skitten på hendene
 • Du er positiv og tydelig med handlings-/gjennomføringskraft (uredd)

Selskapet tilbyr et godt og trygt arbeidsmiljø, mulighet for personlig utvikling samt konkurransedyktige betingelser.

Det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på denne må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Om ønsket ikke tas til følge vil du i forkant bli varslet om dette og vil få mulighet til å trekke din søknad.

Ved spørsmål kontakter du Bufar Kompetanse AS ved rådgiver Dag Bjørn Vårvik på mobil 90771869 / dag.bjoern@bufarkompetanse.no eller faglig leder Stig Jemterud Solberg på mobil 41 22 09 10/ stig@bufarkompetanse.no. Se stillingsutlysning og send din søknad via www.bufarkompetanse.no.

Søk på stillingen