Psykolog – ca 20% stilling

Bufar Kompetanse AS er etablert med hovedsete i Valdres og med avdelingskontor i Hallingdal. Vi rekrutterer, kurser og deltar i utviklingen av flinke mennesker! Først og fremst i Valdres, i Hallingdal og i Mjøsregionen, men også i tilstøtende regioner.

Vi leverer tjenester innen tre separate forretningsområder: rekruttering, kurs/utvikling og NAV-tiltak som underleverandør til Oppfølgingsenheten Frisk AS.

I forbindelse med leveranse av raskere tilbaketiltakene Lettere Psykiske Lidelser og Sammensatte Lidelser søker vi Psykolog i ca 20% stilling. Arbeidstid er fleksibel, det kan fra våre lokaler i Valdres Næringshage leveres timer enten på ettermiddag/kveld eller dag.

Arbeidsoppgaver
Selvstendig utredning og behandling, samt tverrfaglig samarbeid
Psykologfaglig bistand innen HMS-relatert arbeid og arbeidsrettede tiltak
Behandlingen utføres etter kognitive adferdsterapeutiske metoder

Kvalifikasjoner
Profesjonsstudiet i psykologi
Ønskelig med kognitiv terapi gjennom selvstendige fagemner eller kurs
Klinisk erfaring med voksenterapi, min. ett år

Personlige egenskaper
Resultatorientert
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Må kunne arbeide selvstendig, samt være en positiv bidragsyter inn i tverrfaglige team

Vi tilbyr
Varierte arbeidsoppgaver i et utviklende og tverrfaglig miljø
Konkurransedyktige betingelser

NB: Vi tar i mot søknader løpende.

Søk på stillingen