Veileder/jobbcoach Jørpeland

«Bufar Kompetanse AS er etablert med hovedsete i Valdres med kontorer flere steder fra nord til sør i landet. Vi er en aktør innen arbeid, arbeidsinkludering og arbeidshelse med flere NAV-regioner som største kunde. Vår organisasjon er liten og flat, med stor takhøyde, og med ansatte som bidrar med pågangsmot og trøkk. Vi har stort fokus på fagutvikling, personlig utvikling og miljø.»

Vi vokser stadig og skal fra 01/november 2024 levere arbeidsmarkedstiltaket Avklaring for NAV Rogaland, med kontorsteder i Stavanger, Sandnes og Jørpeland. I den forbindelse er vi ute etter deg som vil bidra til at deltakere som kommer til oss opplever mestring i sin retur til arbeidslivet. Kontorene blir en del av avdeling Rogaland, vi har fra før her kontorer på Sandnes, i Haugesund og i Sauda (hvor vi alle steder leverer arbeidsmarkedstiltaket arbeidsrettet rehabilitering).

Veileder/Jobbcoach – Jørpeland

Vi lyser ut faste stillinger, både hel- og deltid, med oppstart medio oktober.

Arbeidsoppgavene vil være å tilby det arbeidsrettede tiltaket Avklaring for NAV Rogaland. Formålet er å vurdere tiltaksdeltakerens arbeidsevne og eventuelle spesifikke behov for bistand for å skaffe seg eller beholde arbeid. Avklaringen skal bidra til at deltaker får økt innsikt i sine muligheter på arbeidsmarkedet og i egne ressurser og ferdigheter i jobbsammenheng. En vesentlig del av dette er individuelt tilpasset tiltaksgjennomføring i tråd med tiltaksdeltakers behov.

Basert på hvem du er og hva du kan, vil oppgavene komme som en naturlig konsekvens av dette. Viktigst av alt: vi trenger deg som kan tilføre oss kompetanse og vilje – du ønsker å være en bidragsyter både mot våre samarbeidspartnere og deltakere – samt internt i organisasjonen.

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig høyskoleutdanning (gjerne innen helsefag, sosialfag eller pedagogiske fag)
 • Ovenstående kan erstattes med annen relevant utdanning og arbeidsinkluderings- og avklaringskompetanse
 • Vi skal samlet fylle følgende kompetanseområder, du må kjenne deg igjen i ett eller flere områder:

Kompetanse innen yrkes- og karriereveiledning

 • Mestrings- og motivasjonsteknikker
 • Livsstilsveiledning
 • Kompetanse og nettverk om/innen lokalt og regionalt næringsliv

Kompetanse på metoder og verktøy for systematisk kartlegging av arbeidsevne

 • Erfaring med opptrening
 • Trening/funksjonsfremmende trening
 • Helsepersonell med medisinskfaglig rehabiliteringskompetanse

Erfaring fra inkludering av utsatte grupper i arbeidslivet, herunder oppfølging av arbeidsgivere i den forbindelse

 • Kompetanse på tilrettelegging av arbeid for personer med ulike helseutfordringer
 • Erfaring med opptrening
 • Trening/funksjonsfremmende trening

Egenskaper:

 • Du har gode muntlige og skriftlige fremføringsevner
 • Du har god samarbeidsevne og er løsningsorientert
 • Du ser på deg selv som åpen og nysgjerrig
 • Du er selvstendig, målrettet og nytenkende

Vi tilbyr deg:

 • Spennende arbeidsoppgaver som er spisset mot din kompetanse
 • Dager som er svært varierte, med en konstant følelse av måloppnåelse og nye utfordringer
 • Fleksibel arbeidshverdag der du i stor grad styrer dagene selv
 • Følelsen av å bety noe. Både for enkeltindivider, bedrifter og lokalsamfunn
 • Konstant faglig påfyll, blant annet med flere fagdager/fagsamlinger i året
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Betingelser etter avtale

Mer om oss: Vi drives av tanken om at alle fortjener å oppleve et inkluderende arbeidsliv samt mestring i arbeid. Lite øker livskvaliteten så mye som å kjenne på at man bidrar til samfunnet. Dette gjør at vi stolt står i og for våre verdier: inkludering, varme, lykke og lønnsomhet.

Er du den vi leter etter? Send en kortfattet søknad og CV via vår hjemmeside på www.bufarkompetanse.no. Vi ber om at du spesifiserer om du er interessert i fulltid eller deltid.

Eventuelle spørsmål kan stilles leder Bufar fag & innovasjon Per Egil

Søk på stillingen