Veileder/jobbcoach Kongsvinger

«Bufar Kompetanse AS er etablert med hovedsete i Valdres med avdelingskontor flere steder fra nord til sør i landet. Vi er en aktør innen arbeid, arbeidsinkludering og arbeidshelse med flere NAV-regioner som største kunde. Vår organisasjon er liten og flat, med stor takhøyde, og med ansatte som bidrar med pågangsmot og trøkk. Vi har stort fokus på fagutvikling, personlig utvikling og miljø.»

Avdeling Viken/Innlandet drifter for NAV Innlandet tiltaket «Arbeidsrettet rehabilitering» i region Kongsvinger (for deltakere fra kommunene Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal, Grue og Åsnes). En av våre ansatte skal ta en master til høsten, vi søker derfor etter veileder/jobbcoach.

100 % og fast stilling med oppstart høst 2023.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil ligge innen området arbeidsrettet rehabilitering for vår kunde NAV Innlandet, med spesielt fokus på funksjon i arbeid.

 • Styrking av mestringstro relatert til arbeid og hverdag
 • Kartlegging av deltakere
 • Arbeidsplassvurderinger
 • Funksjonsvurderinger
 • Individuelt tilpasset rehabilitering
 • Samarbeid med lokale NAV-kontor og lokalt arbeidsliv

Vi trenger deg som kan tilføre oss kompetanse og vilje – du ønsker å være en bidragsyter både mot våre kunder og deltakere – samt internt i organisasjonen.

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig høyskoleutdanning, helseretning innen muskel- og skjelettutfordringer (gjerne fysio-/ergoterapeut o.l.) Oppfordrer nyutdannede til å søke.
 • Gjerne veilederkompetanse, men det er ikke et krav
 • Vi skal samlet fylle følgende kompetanseområder, du må kjenne deg igjen i ett eller flere områder:
  • Kompetanse på tilrettelegging i arbeidssituasjoner for personer med helseutfordringer
  • Arbeidsmarkedskompetanse (samarbeid arbeidsgivere, yrkeskompetanse, jobbsøk)
  • Erfaring med opptrening, trening og funksjonsfremmende trening
  • Medisinfaglig rehabiliteringskompetanse
  • Kompetanse innen kognitiv tilnærming
  • Kompetanse innen veiledning, mestring, motivasjon og livsstilveiledning

Egenskaper:

 • Du ser på deg selv som åpen og nysgjerrig
 • Du er selvstendig, målrettet og nytenkende
 • Du er samarbeids- og løsningsorientert
 • Du har gode muntlige og skriftlige fremføringsevner

Vi tilbyr deg:

 • Følelsen av å bety noe. Både for enkeltindivider, bedrifter og lokalsamfunn
 • Faglig påfyll, blant annet med kursing samt flere fagdager/samlinger pr år
 • Oppstart snarlig (om mulig), gode betingelser etter avtale

Alle søknader registreres via www.bufarkompetanse.no. Vi intervjuer fortløpende, og vil ha oppstart så hurtig som mulig for rette person.

Ta kontakt med avdelingsleder Merete Sporsheim på mobil 957 85 681 ved spørsmål.

Søk på stillingen