Veileder/Jobbcoach samt veileder med markedskompetanse – Gol

«Bufar Kompetanse AS er etablert med hovedsete i Valdres med kontorer flere steder fra nord til sør i landet. Vi er en aktør innen arbeid, arbeidsinkludering og arbeidshelse med flere NAV-regioner som største kunde. Vår organisasjon er liten og flat, med stor takhøyde, og med ansatte som bidrar med pågangsmot og trøkk. Vi har stort fokus på fagutvikling, personlig utvikling og miljø.»

Vi vokser stadig og skal fra høsten 2023 tilby arbeidsmarkedstiltaket Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) for NAV Vest-Viken, med kontorsted på Hønefoss og på Gol. I den forbindelse er vi ute etter deg som vil bidra til at deltakere som kommer til oss opplever mestring i sin retur til arbeidslivet.

Vi lyser ut faste stillinger – både fulltid og deltid – med oppstart november 2023 eller etter avtale. På kontorene vil en av de tilsatte også få kontorlederansvar og bli en del av bedriftens utvidede ledergruppe.

Arbeidsoppgavene vil være å tilby det arbeidsrettede tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering for NAV Vest-Viken, med spesielt fokus på funksjon i arbeid. Formålet er å bidra til å styrke våre deltakeres arbeidsevne, der målet er retur til arbeid. En viktig del av dette er å bidra til økt mestring av helseplager.

Basert på hvem du er og hva du kan, vil oppgavene komme som en naturlig konsekvens av dette. Viktigst av alt: vi trenger deg som kan tilføre oss kompetanse og vilje – du ønsker å være en bidragsyter både mot våre samarbeidspartnere og deltakere – samt internt i organisasjonen.

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig helsefaglig høyskoleutdanning (gjerne fysioterapeut/ergoterapeut, men ikke et krav)
 • Ovenstående kan erstattes med annen relevant utdanning og veilederkompetanse
 • Vi søker også etter veiledere med markedserfaring/nettverk

Vi skal samlet fylle følgende kompetanseområder, du må kjenne deg igjen i ett eller flere områder:

Veiledningskompetanse

 • Mestrings- og motivasjonsteknikker
 • Livsstilsveiledning

Arbeidslivskompetanse

 • Arbeidslivets virkemåte
 • Arbeidsmarkeds- og yrkeskompetanse
 • Erfaring fra samarbeid med arbeidsgivere
 • Kompetanse på tilrettelegging i arbeid for personer med helseutfordringer

Helsefaglig kompetanse

 • Erfaring med opptrening
 • Trening/funksjonsfremmende trening
 • Helsepersonell med medisinskfaglig rehabiliteringskompetanse
 • Kompetanse innen arbeidsfokusert kognitiv tilnærming
 • Kompetanse på tilrettelegging av arbeid for personer med ulike helseutfordringer

Egenskaper:

 • Du har gode muntlige og skriftlige fremføringsevner
 • Du har god samarbeidsevne og er løsningsorientert
 • Du ser på deg selv som åpen og nysgjerrig
 • Du er selvstendig, målrettet og nytenkende

Vi tilbyr deg:

 • Spennende arbeidsoppgaver som er spisset mot din kompetanse
 • Dager som er svært varierte, med en konstant følelse av måloppnåelse og nye utfordringer
 • Fleksibel arbeidshverdag der du i stor grad styrer dagene selv
 • Følelsen av å bety noe. Både for enkeltindivider, bedrifter og lokalsamfunn
 • Konstant faglig påfyll, blant annet med flere fagdager/fagsamlinger i året
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Et godt rehabiliteringsmiljø, Bufar Kompetanse er leverandøren i Norge med flest ARR-kontrakter mot NAV
 • Oppstart og betingelser etter avtale

Vi drives av tanken om at alle fortjener å oppleve et inkluderende arbeidsliv samt mestring i arbeid. Lite øker livskvaliteten så mye som å kjenne på at man bidrar til samfunnet. Dette gjør at vi stolt står i og for våre verdier: inkludering, varme, lykke og lønnsomhet.

Er du den vi leter etter? Send en kortfattet søknad og CV via vår hjemmeside på www.bufarkompetanse.no. Vi ber om at du spesifiserer om du søker hel- eller deltid, samt om du tenker at du kunne vært vår kontorleder på toppen av veilederoppgaver. Vi ber også om at du skriver noe om din markedskompetanse, herunder nettverk i bedriftsmarkedet i regionen.

Eventuelle spørsmål kan stilles fungerende faglig- og operativ leder Merete Sporsheim på mobil 95 78 56 81/merete@bufarkompetanse.no. NB: vi møter aktuelle søkere fortløpende, dette betyr at vi muligens ansetter før søknadsfrist dersom rette kandidater dukker opp.

Søk på stillingen