Veileder/jobbcoach – Vest-Viken

«Bufar Kompetanse AS er etablert med hovedsete i Valdres med avdelingskontor flere steder fra nord til sør i landet.

Vi er en aktør innen arbeid, arbeidsinkludering og arbeidshelse med flere NAV-regioner som største kunde. Vår organisasjon er liten og flat, med stor takhøyde, og med ansatte som bidrar med pågangsmot og trøkk. Vi har stort fokus på fagutvikling, personlig utvikling og miljø.»

Avdeling Vest-Viken med kontor på Hønefoss (nye lekre lokaler midt i sentrum fra 15/01/22) drifter tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering (for deltakere fra kommunene Ringerike, Jevnaker og Hole) for NAV Vest-Viken, en permisjon gjør at vi her er på jakt etter ny:

Veileder/Jobbcoach

Stillingen er midlertidig, foreløpig ut juli, men med muligheter for forlengelse og også fast ansettelse. Vi kan vurdere både 100, 80 og 50% stilling (det vil være litt opp til riktige søker).

Arbeidsoppgavene vil ligge innen området arbeidsrettede tiltak for NAV (arbeidsrettet rehabilitering), med spesielt fokus på funksjon i arbeid. Basert på hvem du er og hva du kan, vil oppgavene komme som en naturlig konsekvens av dette. Viktigst av alt: vi trenger deg som kan tilføre oss kompetanse og vilje – du ønsker å være en bidragsyter både mot våre kunder og deltakere – samt internt i organisasjonen.

Kvalifikasjoner:
• 3-årig høyskoleutdanning, helseretning (gjerne fysio- eller ergoterapeut, men ikke et krav)
• Ovenstående kan eventuelt erstattes med annen relevant utdanning og veilederkompetanse

• Vi skal samlet fylle følgende kompetanseområder, du må kjenne deg igjen i ett eller flere områder:

o Kompetanse på tilrettelegging i arbeidssituasjoner for personer med helseutfordringer
o Arbeidsmarkedskompetanse (samarbeid arbeidsgivere, yrkeskompetanse, jobbsøk)
o Erfaring med opptrening, trening og fuksjonsfremmende trening
o Medisinskfaglig rehabiliteringskompetanse
o Kompetanse innen kognitiv tilnærming
o Kompetanse innen veiledning, mestring, motivasjon og livsstilsveiledning

Egenskaper:
• Du ser på deg selv som åpen og nysgjerrig
• Du er selvstendig, målrettet og nytenkende
• Du er samarbeids- og løsningsorientert
• Du har gode muntlige og skriftlige fremføringsevner

Vi tilbyr deg:
• Følelsen av å bety noe. Både for enkeltindivider, bedrifter og lokalsamfunn
• Konstant faglig påfyll, blant annet med kursing samt flere fagdager/samlinger pr år
• Gode betingelser etter avtale

Alle søknader registreres via www.bufarkompetanse.no. Vi intervjuer fortløpende, og vil ha oppstart så hurtig som mulig for rette person.

Ta kontakt med fungerende avdelingsleder Merete Sporsheim på mobil 957 85 681 ved spørsmål.

Søk på stillingen