Veiledere/jobbcoacher – Kongsvinger

«Bufar Kompetanse AS er etablert med hovedsete i Valdres med avdelingskontor flere steder fra nord til sør i landet.

Vi er en aktør innen arbeid, arbeidsinkludering og arbeidshelse med flere NAV-regioner som største kunde. Vår organisasjon er liten og flat, med stor takhøyde, og med ansatte som bidrar med pågangsmot og trøkk. Vi har stort fokus på fagutvikling, personlig utvikling og miljø.»

Avdeling Viken/Innlandet skal for NAV Innlandet drifte tiltaket «arbeidsrettet rehabilitering» i region Kongsvinger (for deltakere fra kommunene Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal, Grue og Åsnes). Vi bygger et nytt team, og søker derfor etter:

Veiledere/Jobbcoacher

Faste stillinger, vi kan vurdere både fulle stillinger og lavere stillingsprosenter. En av de vi velger vil få kontorlederansvar og blir en del av avdelingens ledergruppe.

Arbeidsoppgavene vil ligge innen området arbeidsrettede tiltak for NAV (arbeidsrettet rehabilitering), med spesielt fokus på funksjon i arbeid. Basert på hvem du er og hva du kan, vil oppgavene komme som en naturlig konsekvens av dette. Viktigst av alt: vi trenger deg som kan tilføre oss kompetanse og vilje – du ønsker å være en bidragsyter både mot våre kunder og deltakere – samt internt i organisasjonen.

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig høyskoleutdanning, helseretning (gjerne fysio-/ergoterapeut eller naprapat, men ikke et krav)
 • Ovenstående kan erstattes med annen relevant utdanning og veilederkompetanse
 • Vi skal samlet fylle følgende kompetanseområder, du må kjenne deg igjen i ett eller flere områder:
  • Kompetanse på tilrettelegging i arbeidssituasjoner for personer med helseutfordringer
  • Arbeidsmarkedskompetanse (samarbeid arbeidsgivere, yrkeskompetanse, jobbsøk)
  • Erfaring med opptrening, trening og fuksjonsfremmende trening
  • Medisinskfaglig rehabiliteringskompetanse
  • Kompetanse innen kognitiv tilnærming
  • Kompetanse innen veiledning, mestring, motivasjon og livsstilsveiledning

Egenskaper:

 • Du ser på deg selv som åpen og nysgjerrig
 • Du er selvstendig, målrettet og nytenkende
 • Du er samarbeids- og løsningsorientert
 • Du har gode muntlige og skriftlige fremføringsevner

Vi tilbyr deg:

 • Følelsen av å bety noe. Både for enkeltindivider, bedrifter og lokalsamfunn
 • Konstant faglig påfyll, blant annet med kursing samt flere fagdager/samlinger pr år
 • Oppstart snarlig (om mulig), gode betingelser etter avtale

Alle søknader registreres via www.bufarkompetanse.no. Vi intervjuer fortløpende, og vil ha oppstart så hurtig som mulig for rette person.

Ta kontakt med fungerende avdelingsleder Merete Sporsheim på mobil 957 85 681 ved spørsmål.

Søk på stillingen